N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
etylobenzen

id: 2711

etylobenzen

423904709

Chempur

Parametry
Ilość10 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 99.5 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 393.55 KBPLN netto
PLN brutto
910.73
1120.20
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+910.73
2+879.09
6+837.59
10+821.36
16+807.91
48+781.26
Możliwa wysyłka: 09-12-2022

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
34.66 PLN (brutto)

TAŃSZA WYSYŁKA W ILOŚCIACH OGRANICZONYCH LQ


etylobenzen 100 ml
24.60 PLN (brutto)

etylobenzen 250 ml
24.60 PLN (brutto)

etylobenzen 500 ml
28.51 PLN (brutto)

etylobenzen 1000 ml
28.51 PLN (brutto)

etylobenzen 50 ml
24.60 PLN (brutto)

etylobenzen 100 ml
24.60 PLN (brutto)

etylobenzen 250 ml
24.60 PLN (brutto)

etylobenzen 500 ml
28.51 PLN (brutto)

etylobenzen 1000 ml
28.51 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaetylobenzen
fenyloetan
WzórC8H10
Nr CAS100-41-4
Nr WE202-849-4
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez Odradzane zastosowania: inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 9,3 hPa (20˚C)
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 0,866-0,868 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,4-2,6 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,015 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,15
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 94,9˚C
Temperatura samozapłonu: 432˚C Temperatura wrzenia 136,2˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ciecz
Temperatura zapłonu: 15˚C
Lepkość: 0,678 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,0 %
Parametry
Wygląd zewnętrznybezbarwna ciecz
Zawartośćmin. 99,5%
Barwamax. 15 j. Hz
Gęstość (20ºC)0,866 ÷ 0,868 g/cm3
Pozostałość po odparowaniumax. 0,004%
Chlor aktywny (Cl2)max. 0,0004%
Siarka całkowita (S)max. 0,0003%

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2713|etylobenzen 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur32.81
2704|etylobenzen 0.1 [l] Czysty Chempur40.23
2714|etylobenzen 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur44.67
2705|etylobenzen 0.25 [l] Czysty Chempur52.13
2715|etylobenzen 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur59.25
2706|etylobenzen 0.5 [l] Czysty Chempur70.09
2716|etylobenzen 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur81.97
2707|etylobenzen 1 [l] Czysty Chempur114.59
2717|etylobenzen 1 [l] Czysty do analizy Chempur139.75
2708|etylobenzen 2.5 [l] Czysty Chempur254.86
2709|etylobenzen 3 [l] Czysty Chempur300.54
2718|etylobenzen 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur312.28
2719|etylobenzen 3 [l] Czysty do analizy Chempur363.81
2710|etylobenzen 5 [l] Czysty Chempur481.84
2720|etylobenzen 5 [l] Czysty do analizy Chempur571.74
2712|etylobenzen 20 [l] Czysty Chempur1709.73

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock