N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
etylobenzen

id: 2709

etylobenzen

423904709

Chempur

Parametry
Ilość3 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 99.5 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 393.55 KBPLN netto
PLN brutto
240.90
296.31
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+240.90
2+232.44
6+221.35
10+217.01
16+213.42
48+206.29
Możliwa wysyłka: 24-05-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
32.20 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaetylobenzen
fenyloetan
WzórC8H10
Nr CAS100-41-4
Nr WE202-849-4
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez Odradzane zastosowania: inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 9,3 hPa (20˚C)
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 0,866-0,868 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,4-2,6 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,015 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,15
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 94,9˚C
Temperatura samozapłonu: 432˚C Temperatura wrzenia 136,2˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ciecz
Temperatura zapłonu: 15˚C
Lepkość: 0,678 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,0 %
Parametry
Wygląd zewnętrznybezbarwna ciecz
Zawartośćmin. 99,5%
Barwamax. 15 j. Hz
Gęstość (20ºC)0,866 ÷ 0,868 g/cm3
Pozostałość po odparowaniumax. 0,004%
Chlor aktywny (Cl2)max. 0,0004%
Siarka całkowita (S)max. 0,0003%

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2704|etylobenzen 0.1 [l] Czysty Chempur31.49
2705|etylobenzen 0.25 [l] Czysty Chempur40.92
2706|etylobenzen 0.5 [l] Czysty Chempur55.24
2707|etylobenzen 1 [l] Czysty Chempur90.83
2708|etylobenzen 2.5 [l] Czysty Chempur203.93
2710|etylobenzen 5 [l] Czysty Chempur388.13
2711|etylobenzen 10 [l] Czysty Chempur738.22
2712|etylobenzen 20 [l] Czysty Chempur1393.84
2713|etylobenzen 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur25.61
2714|etylobenzen 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur34.99
2715|etylobenzen 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur46.59
2716|etylobenzen 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur64.71
2717|etylobenzen 1 [l] Czysty do analizy Chempur111.04
2718|etylobenzen 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur250.39
2719|etylobenzen 3 [l] Czysty do analizy Chempur292.18
2720|etylobenzen 5 [l] Czysty do analizy Chempur461.31

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock