N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
dietanoloamina

id: 2650

dietanoloamina

423261704

Chempur

Parametry
Ilość10 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 96 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 381.74 KB


97908 PLN

(796.00 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 24-05-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]979.08944.28898.65880.80866.02836.72
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+979.08
2+944.28
6+898.65
10+880.80
16+866.02
48+836.72

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
18.45 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Paczkomat
14.99 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwadietanoloamina
WzórC4H11O2N
HN(CH2CH2OH)2
Nr CAS111-42-2
Nr WE203-868-0
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, półprodukt w syntezie

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwne do białej
Prężność par: < 0,001 kPa (20˚C)
Zapach: słaby, amoniakalny
Gęstość względna: 1,09 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
pH: 11 [5%, 20˚C]
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 1,43
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 28˚C
Temperatura samozapłonu: 662˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 269˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: 300˚C
Lepkość: dynamiczna 390 mPa·s
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,7%
górna: 9,8%

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com