N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
dietanoloamina

id: 2645

dietanoloamina

423261704

Chempur

Parametry
Ilość500 [ml]
GatunekCzysty
Czystość≥ 96 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 381.74 KBPLN netto
PLN brutto
62.94
77.42
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+62.94
2+59.62
6+55.27
10+53.57
16+52.15
48+49.36
Możliwa wysyłka: 06-10-2023

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
22.36 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
307.50 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwadietanoloamina
WzórC4H11O2N
HN(CH2CH2OH)2
Nr CAS111-42-2
Nr WE203-868-0
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, półprodukt w syntezie

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwne do białej
Prężność par: < 0,001 kPa (20˚C)
Zapach: słaby, amoniakalny
Gęstość względna: 1,09 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny
pH: 11 [5%, 20˚C]
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 1,43
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 28˚C
Temperatura samozapłonu: 662˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 269˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: 300˚C
Lepkość: dynamiczna 390 mPa·s
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,7%
górna: 9,8%

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2652|dietanoloamina 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur36.03
2643|dietanoloamina 0.1 [l] Czysty Chempur36.13
2644|dietanoloamina 0.25 [l] Czysty Chempur42.39
2653|dietanoloamina 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur43.48
2654|dietanoloamina 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur50.12
2655|dietanoloamina 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur67.48
2646|dietanoloamina 1 [l] Czysty Chempur114.44
2656|dietanoloamina 1 [l] Czysty do analizy Chempur120.91
2647|dietanoloamina 2.5 [l] Czysty Chempur252.52
2657|dietanoloamina 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur269.00
2648|dietanoloamina 3 [l] Czysty Chempur294.76
2658|dietanoloamina 3 [l] Czysty do analizy Chempur315.88
2649|dietanoloamina 5 [l] Czysty Chempur428.50
2659|dietanoloamina 5 [l] Czysty do analizy Chempur500.00
2650|dietanoloamina 10 [l] Czysty Chempur796.00
2660|dietanoloamina 10 [l] Czysty do analizy Chempur934.55
2651|dietanoloamina 20 [l] Czysty Chempur1427.17
2661|dietanoloamina 20 [l] Czysty do analizy Chempur1641.63

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock