N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
toluen

id: 5036

toluen

118370406

Chempur

Parametry
Ilość30 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 394.15 KB

Trwa wyprzedaż tego produktu.
Ilość objęta ceną wyprzedażową: 2 szt.
Cena/ szt.: 700.00 PLN netto

W magazynie: 2
Możliwa wysyłka:
Piątek, 01-12-2023

PLN netto
PLN brutto
700.00
861.00
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+1481.21
2+1433.83
6+1371.69
10+1347.39
16+1327.25
48+1287.35

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1294, II
Właściwości
Nazwatoluen
metylobenzen
fenylometan
toluol
WzórC7H8
Nr CAS108-88-3
Nr WE203-625-9
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
zastosowania przemysłowe – produkcja, dystrybucja, zastosowania w syntezach chemicznych, procesy formulacji, końcowe zastosowania przemysłowe, końcowe zastosowania profesjonalne wyrobów zawierających toluen, końcowe zastosowania konsumenckie produktów zawierających toluen.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 29 hPa (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,18
Zapach: podobny do benzenu
Gęstość względna: 0,86 – 0,87 g/cm3
Próg zapachu: 4,8 – 15,4 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 2,73
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -95˚C
Temperatura samozapłonu: 480˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 110,6˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego – 4,4˚C
Lepkość: 0,56 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,2% v/v
górna: 7% v/v

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock