N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
fenol

id: 2748

fenol

424144506

Chempur

Parametry
Ilość500 [g]
GatunekCzysty
Czystość≥ 98 %

UN1671, II


Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 356.69 KBPLN netto
PLN brutto
92.50
113.78
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+92.50
2+87.88
6+81.83
10+79.47
16+77.51
48+73.62
Możliwa wysyłka: 06-10-2023

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
28.51 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
307.50 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

benzyna ekstrakcyjna 0.5 [l] Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 39.62 PLN
6 szt. 34.32 PLN

Właściwości
Nazwafenol
hydroksybenzen
karbol
kwas karbolowy
WzórC6H6O
C6H5OH
Nr CAS108-95-2
Nr WE203-632-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,2 kPa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,24
Zapach: ostry, słodkawy
Gęstość względna: 1,07 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: 7,6%
pH: ok. 5 [5%,20˚C]
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,46
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 38 - 42˚C
Temperatura samozapłonu: 605˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 180 - 182˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: > 75˚C
Lepkość: 4,036 mPas (45˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 9,5% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
22708|Fenol 1 [kg] Czysty Protolab334.64
5704|fenol r-r 5% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur32.70
5705|fenol r-r 5% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur37.64
5707|fenol r-r 10% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur38.87
2744|fenol 0.05 [kg] Czysty Chempur43.61
5710|fenol r-r 25% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur45.67
2752|fenol 0.05 [kg] Czysty do analizy Chempur47.31
5708|fenol r-r 10% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur47.36
2745|fenol 0.075 [kg] Czysty Chempur47.78
2753|fenol 0.075 [kg] Czysty do analizy Chempur54.63
5706|fenol r-r 5% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur56.89
5711|fenol r-r 25% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur58.09
2746|fenol 0.1 [kg] Czysty Chempur60.75
5713|fenol r-r 50% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur62.81
2747|fenol 0.25 [kg] Czysty Chempur68.17
2754|fenol 0.1 [kg] Czysty do analizy Chempur70.40
2755|fenol 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur73.74
5709|fenol r-r 10% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur75.67
5714|fenol r-r 50% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur86.05
5712|fenol r-r 25% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur87.21
5696|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.1 [l] Chempur90.02
5700|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.1 [l] Chempur101.03
2756|fenol 0.5 [kg] Czysty do analizy Chempur103.39
2749|fenol 0.75 [kg] Czysty Chempur122.80
5715|fenol r-r 50% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur127.97
2750|fenol 0.8 [kg] Czysty Chempur131.37
2757|fenol 0.75 [kg] Czysty do analizy Chempur133.49
2758|fenol 0.8 [kg] Czysty do analizy Chempur142.01
5697|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.25 [l] Chempur157.74
2751|fenol 1 [kg] Czysty Chempur158.95
5701|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.25 [l] Chempur168.36
2759|fenol 1 [kg] Czysty do analizy Chempur171.55
5698|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.5 [l] Chempur219.00
5702|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.5 [l] Chempur232.59
5699|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 1 [l] Chempur374.99
5703|fenol r-r 1mol/l w etanolu 1 [l] Chempur392.55

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock