N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
Eter naftowy 60/90

id: 1786

Eter naftowy 60/90

113846901

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 394.85 KBPLN netto
PLN brutto
70.19
86.33
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+70.19
2+66.55
6+61.77
10+59.90
16+58.35
48+55.28
Możliwa wysyłka: 09-12-2022

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
28.51 PLN (brutto)

DHL Paczka
28.51 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
307.50 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

WODOROWĘGLAN SODU 1 [kg] Czysty do analizy Stanlab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 18.77 PLN
6 szt. 16.17 PLN

Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez, rozpuszczalnik przemysłowy

Zastosowania odradzane:
inne niż określono powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 172 hPa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza > 1
Zapach: ostry
Gęstość względna: 0,7 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny
Temperatura samozapłonu: > 200˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 63 - 100˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: - 26˚C
Lepkość: 0,57 mm2/s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,1% v/v
górna: 7,4% v/v

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock