N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
cykloheksanol

id: 2506

cykloheksanol

422570106

Chempur

Parametry
Ilość5 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 97.5 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 311.44 KBPLN netto
PLN brutto
297.62
366.07
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+297.62
2+285.20
6+268.92
10+262.55
16+257.27
48+246.82
Możliwa wysyłka: 06-10-2023

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

Skontaktuj się z nami aby ustalić możliwość wysyłki.
Właściwości
Nazwacykloheksanol
alkohol cykloheksylowy
WzórC6H12O
C6H11OH
HOCH(CH2)5
Nr CAS108-93-0
Nr WE203-630-6
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkt w ściśle kontrolowanych warunkach

Zastosowania odradzane:
inne niż powyższe
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 1,7 hPa (32˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,45
Zapach: zbliżony do kamfory
Gęstość względna: 0,94 – 0,95 g/cm3
Próg zapachu: 0,7 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 56,7 g/dm3 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,25
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 25,4˚C
Temperatura samozapłonu: 300˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 160,9˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego - 64˚C
Lepkość: 54,5 cP
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,52% v/v
górna: 11,1% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2500|cykloheksanol 0.1 [l] Czysty Chempur32.32
2509|cykloheksanol 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur32.32
2501|cykloheksanol 0.25 [l] Czysty Chempur36.40
2510|cykloheksanol 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur38.28
2511|cykloheksanol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur40.07
2502|cykloheksanol 0.5 [l] Czysty Chempur44.93
2512|cykloheksanol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur50.22
2503|cykloheksanol 1 [l] Czysty Chempur77.92
2513|cykloheksanol 1 [l] Czysty do analizy Chempur81.57
2504|cykloheksanol 2.5 [l] Czysty Chempur167.56
2514|cykloheksanol (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur184.81
2505|cykloheksanol 3 [l] Czysty Chempur195.10
2515|cykloheksanol 3 [l] Czysty do analizy Chempur212.19
2516|cykloheksanol 5 [l] Czysty do analizy Chempur319.84
2507|cykloheksanol 10 [l] Czysty Chempur548.89
2517|cykloheksanol 10 [l] Czysty do analizy Chempur581.14
2508|cykloheksanol 20 [l] Czysty Chempur993.66
2518|cykloheksanol 20 [l] Czysty do analizy Chempur1056.29

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock