N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
cykloheksanol

id: 2506

cykloheksanol

422570106

Chempur

Parametry
Ilość5 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 97.5 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 311.44 KB


36607 PLN

(297.62 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
02-08-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]366.07350.80330.77322.94316.44303.59
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+366.07
2+350.80
6+330.77
10+322.94
16+316.44
48+303.59

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie

Właściwości
Nazwacykloheksanol
alkohol cykloheksylowy
WzórC6H12O
C6H11OH
HOCH(CH2)5
Nr CAS108-93-0
Nr WE203-630-6
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkt w ściśle kontrolowanych warunkach

Zastosowania odradzane:
inne niż powyższe
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 1,7 hPa (32˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,45
Zapach: zbliżony do kamfory
Gęstość względna: 0,94 – 0,95 g/cm3
Próg zapachu: 0,7 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 56,7 g/dm3 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,25
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 25,4˚C
Temperatura samozapłonu: 300˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 160,9˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego - 64˚C
Lepkość: 54,5 cP
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,52% v/v
górna: 11,1% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com