N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
cykloheksan

id: 2480

cykloheksan

412564208

Chempur

Parametry
Ilość2.5 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 404.45 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+60.61
2+58.37
6+55.43
10+54.28
16+53.33
48+51.44
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
60.61
74.55
Możliwa wysyłka: Piątek, 25-01-2019

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwacykloheksan
WzórC6H12
Nr CAS110-82-7
Nr WE203-806-2
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 12,7 kPa (20˚C)
Zapach: węglowodorowy
Gęstość względna: 0,8 g/cm3
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,4
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 6,5˚C
Temperatura samozapłonu: 260˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 81˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: -18˚C
Lepkość: 0,98 mPa· s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 8,4% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
426|Cykloheksan 1 [l] Czysty Chempur27.92
2477|cykloheksan 0.1 [l] Czysty Chempur9.12
2478|cykloheksan 0.25 [l] Czysty Chempur11.90
2479|cykloheksan 0.5 [l] Czysty Chempur17.58
2481|cykloheksan 3 [l] Czysty Chempur71.12
2482|cykloheksan 5 [l] Czysty Chempur108.43
2483|cykloheksan 10 [l] Czysty Chempur205.53
2484|cykloheksan 20 [l] Czysty Chempur390.77
2485|cykloheksan 30 [l] Czysty Chempur561.00
2486|cykloheksan 60 [l] Czysty Chempur1016.92
2487|cykloheksan 200 [l] Czysty Chempur3114.47
2488|cykloheksan 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur8.85
2489|cykloheksan 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur11.63
2490|cykloheksan 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur15.32
2491|cykloheksan 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur19.91
2492|cykloheksan 1 [l] Czysty do analizy Chempur31.31
2493|cykloheksan (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur73.38
2494|cykloheksan 3 [l] Czysty do analizy Chempur78.12
2495|cykloheksan 5 [l] Czysty do analizy Chempur124.98
2496|cykloheksan 10 [l] Czysty do analizy Chempur239.21
2497|cykloheksan 20 [l] Czysty do analizy Chempur460.36
2498|cykloheksan 30 [l] Czysty do analizy Chempur666.24
2499|cykloheksan 60 [l] Czysty do analizy Chempur1269.46
5629|cykloheksan 5 [l] Oczyszczony Chempur87.55
5630|cykloheksan 10 [l] Oczyszczony Chempur164.78
5631|cykloheksan 20 [l] Oczyszczony Chempur313.21
5632|cykloheksan 60 [l] Oczyszczony Chempur859.03
5633|cykloheksan 200 [l] Oczyszczony Chempur2640.15
5634|cykloheksan 1 [l] HPLC Chempur71.08
5635|cykloheksan 2.5 [l] HPLC Chempur146.63
5636|cykloheksan GC 1 [l] GC Chempur143.09
5637|cykloheksan GC 2.5 [l] GC Chempur290.25
5638|cykloheksan wzorzec GC 0.025 [l] GC Chempur148.53
5639|cykloheksan wzorzec GC 0.05 [l] GC Chempur202.47
5640|cykloheksan wzorzec GC 0.075 [l] GC Chempur271.73
5641|cykloheksan wzorzec GC 0.1 [l] GC Chempur329.80
5642|cykloheksan GC 0.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur52.81
5643|cykloheksan GC 1 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur94.80
5644|cykloheksan GC 2.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur201.64
5645|cykloheksan 1 [l] Spektr. Chempur168.99
5646|cykloheksan 2.5 [l] Spektr. Chempur317.37

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock