N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
chlorobenzen

id: 2469

chlorobenzen

112276603

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 378.86 KB


14745 PLN

(119.88 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 28-06-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]147.45140.38131.09127.46124.46118.50
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+147.45
2+140.38
6+131.09
10+127.46
16+124.46
48+118.50

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1134, III
Właściwości
Nazwachlorobenzen
WzórC6H5Cl
Nr CAS108-90-7
Nr WE203-628-5
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez. Odradzane zastosowania: nie określono
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,4 - 7 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,5 g/dm3 (20˚C)
pH: 6,5 – 7,5
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 2,98
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 45˚C
Temperatura samozapłonu: 638˚C Temperatura wrzenia 132˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ciecz
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: 28˚C
Lepkość: (20˚C) 0,799 mPa·s
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3 %

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com