N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
BENZYNA EKSTRAKCYJNA

id: 186

BENZYNA EKSTRAKCYJNA

757651425

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 471.35 KB


4205 PLN

(34.19 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 24-05-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]42.0539.6436.4735.2434.2132.18
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+42.05
2+39.64
6+36.47
10+35.24
16+34.21
48+32.18

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1268, II
Właściwości
Nazwabenzyna ekstrakcyjna
eter naftowy
węglowodory C6-C11 obrabiane wodorem, odaromatyzowane
Nr CAS93763-33-8
Nr WE297-852-0
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
rozpuszczalnik, rozcieńczalnik

Zastosowania odradzane:
inne niż wymieniono powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: ok. 22 kPa (37,8˚C)
Gęstość par: względem powietrza ok. 4
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: max. 0,775 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 95˚C
Temperatura samozapłonu: 310˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: - 7˚C
Palność: ntak
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 0,72% v/v
górna: 7,21% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com