N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
benzylowy alkohol

id: 2397

benzylowy alkohol

421716803

Chempur

Parametry
Ilość5 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 342.24 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+150.50
2+145.81
6+139.65
10+137.24
16+135.24
48+131.29
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
150.50
185.12
Możliwa wysyłka towaru: 28-06-2018

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka (1 dzień)
17.90 PLN (brutto)

DHL Paczka (1 dzień)
17.90 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
50.00 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

DWUCHROMIAN POTASU 1 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 107.78 PLN
6 szt. 99.26 PLN

W magazynie: 0
AZOTAN BARU 1 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 116.92 PLN
6 szt. 107.80 PLN

W magazynie: 0
ETER DIETYLOWY 1 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 49.79 PLN
6 szt. 45.31 PLN

W magazynie: 0
NADTLENEK WODORU 35% 5 [l] Techniczny Stanlab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 20.31 PLN
6 szt. 18.19 PLN

W magazynie: 2
WODA DESTYLOWANA 5 [l] Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 26.85 PLN
6 szt. 24.18 PLN

W magazynie: 0
sodu azotyn 5 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 103.85 PLN
6 szt. 95.58 PLN

W magazynie: 0
hydrochinon 0.5 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 175.03 PLN
6 szt. 162.29 PLN

W magazynie: 0
Butelka 1 [l] ZPHU

Cena netto/ szt.:
1 szt. 2.85 PLN
6 szt. 2.46 PLN

W magazynie: 29
Hydrochinon dla fotografii 0.5 [kg] Penta

Cena netto/ szt.:
1 szt. 156.33 PLN
6 szt. 144.72 PLN

W magazynie: 0
Właściwości
Nazwaalkohol benzylowy
WzórC7H8O
C6H5CH2OH
Nr CAS100-51-6
Nr WE202-859-9
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkcja substancji, formulacja preparatów (mieszanin), przemysłowe zastosowanie produktów chemicznych, wykorzystanie profesjonalne.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,022 hPa (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,7
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 1,045 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 24,8 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 40 g/dm3
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,05
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -15,4˚C
Temperatura samozapłonu: 436˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 205,3˚C
Temperatura zapłonu: 100,4˚C
Lepkość: 5,84 mPa·s (25˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 13% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2391|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty Chempur9.54
2392|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty Chempur13.48
2393|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty Chempur23.21
2394|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty Chempur37.28
2395|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty Chempur84.30
2396|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty Chempur98.94
2398|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty Chempur276.81
2399|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty Chempur507.69
2400|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur15.05
2401|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur22.71
2402|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur36.72
2403|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty do analizy Chempur64.07
2404|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur158.70
2405|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty do analizy Chempur175.07
2406|benzylowy alkohol 5 [l] Czysty do analizy Chempur274.08
2407|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty do analizy Chempur513.03
2408|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty do analizy Chempur935.76
16367|ALKOHOL BENZYLOWY 0.1 [l] Czysty Protolab8.65
16368|ALKOHOL BENZYLOWY 0.25 [l] Czysty Protolab12.24
16369|ALKOHOL BENZYLOWY 0.5 [l] Czysty Protolab21.03
16370|ALKOHOL BENZYLOWY 1 [l] Czysty Protolab33.77
16371|ALKOHOL BENZYLOWY 5 [l] Czysty Protolab136.10
16372|ALKOHOL BENZYLOWY 0.1 [l] Czysty do analizy Protolab13.64
16373|ALKOHOL BENZYLOWY 0.25 [l] Czysty do analizy Protolab20.58
16374|ALKOHOL BENZYLOWY 0.5 [l] Czysty do analizy Protolab33.26
16375|ALKOHOL BENZYLOWY 1 [l] Czysty do analizy Protolab58.00
16376|ALKOHOL BENZYLOWY 5 [l] Czysty do analizy Protolab247.78

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock