N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
Acetanilid

id: 1895

Acetanilid

111009706

Chempur

Parametry
Ilość10 [g]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 303.68 KBPLN netto
PLN brutto
33.76
41.52
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+33.76
2+32.14
6+30.01
10+29.18
16+28.49
48+27.13
Możliwa wysyłka: 24-05-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
19.90 PLN (brutto)

DHL Paczka
14.99 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

hydrazyny wodzian roztwór 40% 1 [l] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 141.20 PLN
6 szt. 128.25 PLN

W magazynie: 0
Właściwości
Nazwaacetanilid
N-fenyloacetamid
antyfebryna
WzórCH3CONHC6H5
C8H9NO
Nr CAS103-84-4
Nr WE203-150-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez

Zastosowania odradzane:
inne niż wymieniono powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwny do białego
Prężność par: 0,002 hPa (20˚C)
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 1,2 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 270 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 5 g/dm3 (20˚C)
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 115˚C
Temperatura samozapłonu: 540˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 304˚C
Temperatura zapłonu: 173˚C

Podobne produkty

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock