N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
2-propanol (alkohol izopropylowy)

id: 10701

2-propanol (alkohol izopropylowy)

427515001

Chempur

Parametry
Ilość200 [l]
GatunekCzysty
Czystość≥ 99.5 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 376.39 KB


342031 PLN

(2780.74 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 28-06-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]3420.313331.113214.133168.383130.473055.36
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+3420.31
2+3331.11
6+3214.13
10+3168.38
16+3130.47
48+3055.36

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1219, II
Właściwości
Nazwaalkohol izopropylowy
propan-2-ol
izopropanol
WzórC3H7OH
C3H8O
Nr CAS67-63-0
Nr WE200-661-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
zastosowania przemysłowe / konsumenckie / działalność gospodarcza: produkcja substancji, zastosowanie jako półprodukt, dystrybucja substancji, zastosowanie w powłokach, zastosowanie środków czyszczących, smary, płyny do obróbki metali / oleje walcownicze, zastosowanie jako spoiwo i środek zapobiegający przyklejaniu się, zastosowanie chemikaliów rolniczych, zastosowanie jako paliwo, płyny funkcjonalne, zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działania przeciwmrozowych, zastosowanie w laboratoriach, chemikalia do uzdatniania wody, zastosowanie w powłokach, zastosowanie środków czyszczących, smary, zastosowanie chemikaliów rolniczych, zastosowanie jako paliwo, płyny funkcjonalne, zastosowanie w procesach usuwania oblodzenia i działaniach przeciwmrozowych, inne zastosowania konsumenckie, chemikalia do uzdatniania wody.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 6020 Pa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza 2
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 0,785 – 0,786 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 100 - 500 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: bez ograniczeń
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,05
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -88˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 82 - 83˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: - 12˚C
Lepkość: 2,43 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 2% v/v
górna: 12% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com