N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:

Fotochemia

Składniki wywoływaczy popularnych procesów fotograficznych.

film negative

Spis

Cyjanotypia

Cyjanotypia pozytywowa

(CAS: 9000-01-5) guma arabska

(CAS: 1185-57-5) cytrynian amonu żelaza(III) C6H8O3·xFe·xH3N

(CAS: 7705-08-0) chlorek żelaza FeCl3

(CAS: 14459-95-1) żelazocyjanek potasu (II) K4[Fe(CN)6] x 3H2O

Cyjanotypia negatywowa

(CAS: 13746-66-2) żelazicyjanek potasu K3[Fe(CN)6]

(CAS: 1185-57-5) cytrynian amonu żelaza(III) C6H8O3·xFe·xH3N

Kodak

D-1

(CAS: 7631-90-5) wodorosiarczyn sodu NaHSO3

(CAS: 87-66-1) pirogalol C6H3(OH)3

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

D-8

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 1310-73-2) wodorotlenek sodu NaOH

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

D-16

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 77-92-9) kwas cytrynowy C6H8O7

(CAS: 16731-55-8) pirosiarczyn potasu K2S2O5

D-19b

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

D-23

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

D-25

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 7631-90-5) wodorosiarczyn sodu NaHSO3

D-32

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 77-92-9) kwas cytrynowy C6H8O7

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

(CAS: 1310-73-2) wodorotlenek sodu NaOH

D-61a

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 7631-90-5) wodorosiarczyn sodu NaHSO3

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

D-72

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 6132-02-1) węglan sodu Na2CO3 x 10H2O

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

D-76

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 10102-15-5) siarczyn sodu Na2SO3 x 7H2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 1303-96-4) czteroboran sodu Na2B4O7 x 10H2O

D-96

(CAS: 55-55-0) metol [HOC6H4NH2(CH3)]HSO4

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 1303-96-4) czteroboran sodu Na2B4O7 x 10H2O

C-41

(CAS: 10124-56-8) heksametafosforan sodu Na6(PO3)6 (NaPO3)6 Na6P6O18

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 144-55-8) wodorowęglan sodu NaHCO3

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 584-08-7) węglan potasu K2CO3

(CAS: 10039-54-0) siarczan hydroksyloaminy (NH2OH)2·H2SO4

(CAS: 64-19-7) kwas octowy C2H4O2

(CAS: 7757-79-1) azotan potasu KNO3

(CAS: 13746-66-2) żelazicyjanek potasu K3[Fe(CN)6]

(CAS: 10043-35-3) kwas borowy H3BO3

(CAS: 1303-96-4) czteroboran sodu Na2B4O7 x 10H2O

(CAS: 7772-98-7) tiosiarczan sodu Na2S2O3

(CAS: 7790-62-7) pirosiarczan potasu K2S2O7

ORWO

829

(CAS: 10124-56-8) heksametafosforan sodu Na6(PO3)6 (NaPO3)6 Na6P6O18

(CAS: 7757-83-7) siarczyn sodu Na2SO3

(CAS: 92-43-3) fenidon C9H10N2O

(CAS: 123-31-9) hydrochinon C6H6O2 C6H4(OH)2

(CAS: 497-19-8) węglan sodu Na2CO3

(CAS: 7758-02-3) bromek potasu KBr

(CAS: 333-20-0) rodanek potasu KSCN

(CAS: 1310-73-2) wodorotlenek sodu NaOH

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com