N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
wodoru nadtlenek r-r 35%

id: 5280

wodoru nadtlenek r-r 35%

428851934

Chempur

Parametry
Ilość20 [l]
GatunekCzysty
Stężenie35 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 389.49 KB


114010 PLN

(926.91 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 24-05-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]1140.101100.601048.801028.551011.76978.50
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+1140.10
2+1100.60
6+1048.80
10+1028.55
16+1011.76
48+978.50

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN2014, II
Właściwości
Nazwanadtlenek wodoru
WzórH2O2
Nr CAS7722-84-1
Nr WE231-765-0
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
przemysł chemiczny (surowiec wykorzystywany w produkcji nadtlenków; jako utleniacz w reakcjach ); przemysł chemiczny, włókienniczy i papierniczy (środek wybielający); przemysł elektroniczny; obróbka metali; w produkcji gum i plastików; uzdatnianie wody (neutralizacja ścieków); odczynnik laboratoryjny.

Zastosowania odradzane:
nie określono.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: iedostępne
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,1327 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: 1,5 - 4
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -26˚C
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ok. 106˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego - nie dotyczy
Palność: niepalny
Właściwości utleniające: silny utleniacz

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com