N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid)

id: 9296

n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid)

423551209

Chempur

Parametry
Ilość10 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 393.88 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+318.43
2+309.57
6+297.97
10+293.43
16+289.67
48+282.21
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
318.43
391.67
Możliwa wysyłka: 28-06-2019

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka (1 dzień)
22.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

WODOROTLENEK SODU 1 [kg] Techniczny Stanlab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 9.85 PLN
6 szt. 8.70 PLN

W magazynie: 7
WODOROTLENEK SODU 1 [kg] Czysty do analizy Stanlab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 12.90 PLN
6 szt. 11.45 PLN

W magazynie: 0
Pipeta Pasteura ze znacznikiem 3 [ml] Chemland

Cena netto/ szt.:
1 szt. 0.14 PLN
6 szt. 0.11 PLN

W magazynie: 1000
Probówka okrągłodenna bakteriologiczna 16 [mm] 160 [mm] Chemland

Cena netto/ szt.:
1 szt. 0.49 PLN
6 szt. 0.41 PLN

W magazynie: 16
Pipeta Pasteura ze znacznikiem 2 [ml] Chemland

Cena netto/ szt.:
1 szt. 0.14 PLN
6 szt. 0.11 PLN

W magazynie: 0
Kwas solny 35-38% 5 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 44.71 PLN
6 szt. 40.57 PLN

W magazynie: 0
Probówka EPPENDORF 1.5 [ml] Abdos

Cena netto/ szt.:
1 szt. 0.14 PLN
6 szt. 0.11 PLN

W magazynie: 714
Właściwości
Nazwadimetyloformamid
WzórC3H7NO
(CH3)2NC(O)H
Nr CAS68-12-2
Nr WE200-679-5
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
: przemysłowe – formulacja i pakowanie / przepakowywanie substancji i mieszanin; zastosowanie jako półprodukt; zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny; zastosowanie jako rozpuszczalnik Zastosowanie odradzane: brak
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 3,77 hPa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza 2,51
Zapach: zbliżony do amin
Gęstość względna: 0,94 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,329 ppm
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: 7 (20%, 20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 0,85
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 61˚C
Temperatura samozapłonu: 410˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 152 - 153˚C
Temperatura rozkładu: > 350˚C
Temperatura zapłonu: 58˚C
Lepkość: 0,86 mPa·s (20˚C)
Palność: niepalna
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 2,2% v/v
górna: 16% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
610|N,N-Dimetyloformamid 1 [l] Czysty Chempur38.60
9290|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.1 [l] Czysty Chempur17.09
9291|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.25 [l] Czysty Chempur18.68
9292|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.5 [l] Czysty Chempur24.83
9293|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 2.5 [l] Czysty Chempur86.71
9294|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 3 [l] Czysty Chempur102.63
9295|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 5 [l] Czysty Chempur165.40
9297|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 20 [l] Czysty Chempur597.34
9298|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 30 [l] Czysty Chempur867.83
9299|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 60 [l] Czysty Chempur1666.42
9300|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 200 [l] Czysty Chempur4460.83
9301|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur11.52
9302|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur15.03
9303|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur23.63
9304|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur32.85
9305|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 1 [l] Czysty do analizy Chempur52.40
9306|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur119.31
9307|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 3 [l] Czysty do analizy Chempur138.78
9308|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 5 [l] Czysty do analizy Chempur220.55
9309|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 10 [l] Czysty do analizy Chempur413.49
9310|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 20 [l] Czysty do analizy Chempur774.71
9311|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 1 [l] HPLC Chempur114.55
9312|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 2.5 [l] HPLC Chempur224.79
13925|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 1 [l] Czysty Chempur38.60
14791|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.1 [l] Czysty Protolab6.75
14792|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.25 [l] Czysty Protolab13.03
14793|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.5 [l] Czysty Protolab24.39
14794|N,N-DIMETYLOFORMAMID 1 [l] Czysty Protolab42.61
14795|N,N-DIMETYLOFORMAMID 5 [l] Czysty Protolab179.06
14796|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.1 [l] Czysty do analizy Protolab7.96
14797|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.25 [l] Czysty do analizy Protolab15.95
14798|N,N-DIMETYLOFORMAMID 0.5 [l] Czysty do analizy Protolab30.01
14799|N,N-DIMETYLOFORMAMID 1 [l] Czysty do analizy Protolab53.49
14800|N,N-DIMETYLOFORMAMID 5 [l] Czysty do analizy Protolab229.95
17442|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur153.40
17443|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 1 [l] Czysty do analizy Chempur261.49
17444|n,n-dimetyloformamid (n,n-dwumetyloformamid) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur555.15

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock