N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
metanol

id: 3722

metanol

426219903

Chempur

Parametry
Ilość250 [ml]
GatunekCzysty

UN1230, II


Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 392.77 KB

Trwa wyprzedaż tego produktu. Ilość objęta ceną wyprzedażową: 2 szt.
Cena/ szt.: 10.00 PLN netto

W magazynie: 2

PLN netto
PLN brutto
10.00
12.30
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+30.22
2+28.46
6+26.15
10+25.24
16+24.49
48+23.00
Możliwa wysyłka: Poniedziałek, 03-04-2023

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
24.60 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
307.50 PLN (brutto)

TAŃSZA WYSYŁKA NA WYŁĄCZENIU EQ


metanol wzorzec GC 25 ml
18.45 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

Benzoesan amonu 0.025 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 82.43 PLN
6 szt. 72.48 PLN

metyloaminy chlorowodorek 1 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 4729.14 PLN
6 szt. 4433.30 PLN

kwas siarkowy min. 20% 1 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 45.87 PLN
6 szt. 39.85 PLN

2-propanol (alkohol izopropylowy) r-r 70% 0.5 [l] Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 59.86 PLN
6 szt. 52.30 PLN

woda destylowana 1 [l] HPLC Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 107.42 PLN
6 szt. 94.93 PLN

węgiel aktywny gran.1-4mm Chem NGI/p 1 [kg] Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 129.09 PLN
6 szt. 114.48 PLN

Wodorowęglan 1-aminoguanidyniowy do syntezy 0.25 [kg] Merck

Cena netto/ szt.:
1 szt. 203.65 PLN
6 szt. 183.84 PLN

Jodek potasu 0.005 [kg] Czysty do analizy Protolab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 30.12 PLN
6 szt. 26.09 PLN

Właściwości
Nazwaalkohol metylowy
metanol
hydroksymetan
WzórCH3OH
Nr CAS67-56-1
Nr WE200-659-6
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
półprodukt chemiczny, rozpuszczalnik.

Zastosowania odradzane:
nie określono.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 12,8 kPa (20˚C)
Zapach: alkoholowy
Gęstość względna: 0,792 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 0,82 / - 0,66
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 97,8˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 64,5˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: 11˚C
Lepkość: 0,6 mPa· s (20˚C)
Szybkość parowania: 5,3
Właściwości utleniające: nie oczekuje się
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 6%
górna: 36%

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
16357|METANOL 0.1 [l] Czysty Protolab20.91
16358|METANOL 0.25 [l] Czysty Protolab27.71
16359|METANOL 0.5 [l] Czysty Protolab38.42
16360|METANOL 1 [l] Czysty Protolab58.23
3721|metanol 0.1 [l] Czysty Chempur27.56
3733|metanol 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur28.77
3734|metanol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur30.69
3723|metanol 0.5 [l] Czysty Chempur32.49
3735|metanol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur33.54
3724|metanol 1 [l] Czysty Chempur40.13
416|Alkohol metylowy 1 [l] Czysty do analizy Chempur41.75
3725|metanol 2.5 [l] Czysty Chempur74.32
3726|metanol 3 [l] Czysty Chempur84.89
3737|metanol 3 [l] Czysty do analizy Chempur90.54
7087|metanol GC 0.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur94.87
3736|metanol (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur108.47
7066|metanol 5 [l] Oczyszczony Chempur118.50
7071|metanol 1 [l] HPLC Chempur119.68
3727|metanol 5 [l] Czysty Chempur131.90
7073|metanol do chromatografii (HPLC) GR 1 [l] HPLC GR Chempur131.95
473|METANOL 5 [l] Czysty do analizy Chempur138.80
7088|metanol GC 1 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur144.12
7079|metanol do chromatografii (HPLC) 1 [l] UHPLC Chempur151.41
7091|metanol 1 [l] LCMS Chempur156.24
7075|metanol do chromatografii (HPLC) GR Grade 1 [l] Chempur158.17
17854|metanol do chromatografii (HPLC) izokratyczny 1 [l] HPLC Chempur158.66
7077|metanol do chromatografii (HPLC) Super GR 1 [l] HPLC Super GR Chempur177.92
7093|metanol 1 [l] ULCMS Chempur177.92
17858|metanol odwodniony 30ppm 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur192.27
7067|metanol 10 [l] Oczyszczony Chempur217.35
3728|metanol 10 [l] Czysty Chempur248.18
7072|metanol 2.5 [l] HPLC Chempur251.42
3738|metanol 10 [l] Czysty do analizy Chempur258.49
7076|metanol do chromatografii (HPLC) GR Grade 2.5 [l] Chempur262.70
7074|metanol do chromatografii (HPLC) GR 2.5 [l] HPLC GR Chempur268.95
7090|metanol o obniżonej zawartości trihalometanów 0.5 [l] Chempur274.81
7081|metanol GC 1 [l] GC Chempur286.47
7080|metanol do chromatografii (HPLC) 2.5 [l] UHPLC Chempur292.28
7095|metanol 1 [l] Spektr. Chempur293.44
7092|metanol 2.5 [l] LCMS Chempur298.08
17855|metanol do chromatografii (HPLC) izokratyczny 2.5 [l] HPLC Chempur298.08
7089|metanol GC 2.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur303.87
7083|metanol wzorzec GC 0.025 [l] GC Chempur321.27
17859|metanol odwodniony 30ppm 1 [l] Czysty do analizy Chempur321.27
7078|metanol do chromatografii (HPLC) Super GR 2.5 [l] HPLC Super GR Chempur338.58
7094|metanol 2.5 [l] ULCMS Chempur344.38
7068|metanol 20 [l] Oczyszczony Chempur407.90
7084|metanol wzorzec GC 0.05 [l] GC Chempur435.90
17857|metanol z 0,1% kwasem mrówkowym 2.5 [l] LCMS Chempur441.55
17856|metanol o obniżonej zawartości trihalometanów 1 [l] Chempur444.98
3729|metanol 20 [l] Czysty Chempur465.11
3739|metanol 20 [l] Czysty do analizy Chempur479.13
7082|metanol GC 2.5 [l] GC Chempur560.10
7096|metanol 2.5 [l] Spektr. Chempur565.70
7069|metanol 30 [l] Oczyszczony Chempur576.44
7085|metanol wzorzec GC 0.075 [l] GC Chempur582.52
17860|metanol odwodniony 30ppm 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur621.65
3730|metanol 30 [l] Czysty Chempur672.69
3740|metanol 30 [l] Czysty do analizy Chempur689.99
7086|metanol wzorzec GC 0.1 [l] GC Chempur705.07
7070|metanol 60 [l] Oczyszczony Chempur1081.04
3731|metanol 60 [l] Czysty Chempur1245.80
3741|metanol 60 [l] Czysty do analizy Chempur1296.20
3732|metanol 200 [l] Czysty Chempur3547.74
19526|Metanol do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, - butelka szklana 1 [l] Merck79.64

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock