N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
kwas siarkowy r-r 98%

id: 6827

kwas siarkowy r-r 98%

115750013

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]
GatunekCzysty do analizy
Stężenie98 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 352.71 KB


8124 PLN

(66.05 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 24-05-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]81.2476.9971.4069.2267.4263.84
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+81.24
2+76.99
6+71.40
10+69.22
16+67.42
48+63.84

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1830, II
Właściwości
Nazwakwas siarkowy
WzórH2SO4
Nr CAS7664-93-9
Nr WE231-639-5
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkcja kwasu siarkowego; stosowanie kwasu siarkowego jako półproduktu przy wytwarzaniu nieorganicznych i organicznych chemikaliów, włączając nawozy; stosowanie jako wspomagacz, katalizator, środek odwadniający, regulator pH; stosowanie do wydobycia i obróbki minerałów i rud; stosowanie do obróbki powierzchniowej, oczyszczania i wytrawiania; stosowany do procesów elektrolitycznych; stosowanie do oczyszczania gazu, skrubowania, płukania gazu spalinowego; stosowanie w produkcji akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie do konserwacji akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie w recyclingu akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie jako odczynnika laboratoryjnego; stosowanie kwasu siarkowego w czyszczeniu przemysłowym; mieszanie, przygotowywanie i przepakowywanie kwasu siarkowego.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: oleista ciecz
kolor: bezbarwna do żółtej
Prężność par: 145,8 hPa (180˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,4
Zapach: ostry zapach
Gęstość względna: ok. 1,8361 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
pH: 0,3 (0,49 g/dm3/25˚C)
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 1,11 do 3˚C
Temperatura samozapłonu: 388˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ok. 310˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: brak
Lepkość: 22,5 mPa· s (20˚C)
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com