N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
Kwas siarkowy 95%

id: 631

Kwas siarkowy 95%

115750002

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]
GatunekCzysty do analizy
Stężenie95 %
Czystość≥ 95 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 353.24 KB


3541 PLN

(28.79 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 24-05-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]35.4133.4730.9329.9429.1127.49
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+35.41
2+33.47
6+30.93
10+29.94
16+29.11
48+27.49

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1830, II
Właściwości
Nazwakwas siarkowy
WzórH2SO4
Nr CAS7664-93-9
Nr WE231-639-5
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkcja kwasu siarkowego; stosowanie kwasu siarkowego jako półproduktu przy wytwarzaniu nieorganicznych i organicznych chemikaliów, włączając nawozy; stosowanie jako wspomagacz, katalizator, środek odwadniający, regulator pH; stosowanie do wydobycia i obróbki minerałów i rud; stosowanie do obróbki powierzchniowej, oczyszczania i wytrawiania; stosowany do procesów elektrolitycznych; stosowanie do oczyszczania gazu, skrubowania, płukania gazu spalinowego; stosowanie w produkcji akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie do konserwacji akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie w recyclingu akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie akumulatorów zawierających ten kwas; stosowanie jako odczynnika laboratoryjnego; stosowanie kwasu siarkowego w czyszczeniu przemysłowym; mieszanie, przygotowywanie i przepakowywanie kwasu siarkowego.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: oleista ciecz
kolor: bezbarwna do żółtej
Prężność par: 145,8 hPa (180˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,4
Zapach: ostry zapach
Gęstość względna: ok. 1,8335 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie: mieszalny
pH: 0,3 (0,49 g/dm3/25˚C)
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 1,11 do 3˚C
Temperatura samozapłonu: 388˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ok. 310˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: brak
Lepkość: 22,5 mPa· s (20˚C)
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje
Parametry
Wygląd zewnętrznybezbarwna, klarowna, oleista ciecz
Zawartośćmin. 95,0%
Gęstość (20°C)ok. 1,832g/cm3
Pozostałość po prażeniumax. 0,001%
Substancje redukujące KMnO4max. 0,0003%
Sole amonowe (NH4)max. 0,0003%
Azotany (NO3)max. 0,001%
Chlorki (Cl)max. 0,0001%
Metale ciężkie (j. Pb)max. 0,0002%
Al (Glin)max. 0,0001%
As (Arsen)max. 0,000005%
Ba (Bar)max. 0,00005%
Ca (Wapń)max. 0,00005%
Cd (Kadm)max. 0,00005%
Co (Kobalt)max. 0,00005%
Cr (Chrom)max. 0,00005%
Cu (Miedź)max. 0,00005%
Fe (Żelazo)max. 0,0001%
Mg (Magnez)max. 0,00005%
Mn (Mangan)max. 0,00005%
Ni (Nikiel)max. 0,00005%
Pb (Ołów)max. 0,0002%
Se (Selen)max. 0,0003%
Sr (Stront)max. 0,00005%
Zn (Cynk)max. 0,00005%

Podobne produkty

21900|Kwas siarkowy 95% 1 [l] Czysty do analizy Protolab109.54 PLN
6796|kwas siarkowy min. 95% 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur49.78 PLN
6797|kwas siarkowy min. 95% 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur53.76 PLN
17716|kwas siarkowy 95% do oznaczania azotu 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur54.78 PLN
17727|kwas siarkowy min. 95% do oznaczania cukrów metodą Dubois 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur54.78 PLN
6798|kwas siarkowy min. 95% 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur55.40 PLN
17719|kwas siarkowy min. 95% do analizy fuzli w alkoholach 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur56.63 PLN
17723|kwas siarkowy min. 95% do analizy metanolu we krwi 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur57.90 PLN
17717|kwas siarkowy 95% do oznaczania azotu 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur58.25 PLN
17728|kwas siarkowy min. 95% do oznaczania cukrów metodą Dubois 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur58.25 PLN
17720|kwas siarkowy min. 95% do analizy fuzli w alkoholach 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur61.77 PLN
17724|kwas siarkowy min. 95% do analizy metanolu we krwi 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur65.31 PLN
17718|kwas siarkowy 95% do oznaczania azotu 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur72.78 PLN
17729|kwas siarkowy min. 95% do oznaczania cukrów metodą Dubois 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur72.78 PLN
17721|kwas siarkowy min. 95% do analizy fuzli w alkoholach 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur78.84 PLN
17725|kwas siarkowy min. 95% do analizy metanolu we krwi 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur84.83 PLN
17730|kwas siarkowy min. 95% do oznaczania cukrów metodą Dubois 1 [l] Czysty do analizy Chempur111.55 PLN
17722|kwas siarkowy min. 95% do analizy fuzli w alkoholach 1 [l] Czysty do analizy Chempur114.48 PLN
17726|kwas siarkowy min. 95% do analizy metanolu we krwi 1 [l] Czysty do analizy Chempur120.34 PLN
6799|kwas siarkowy min. 95% 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur153.91 PLN
6800|kwas siarkowy min. 95% 10 [l] Czysty do analizy Chempur425.15 PLN
6801|kwas siarkowy min. 95% 20 [l] Czysty do analizy Chempur777.37 PLN
6802|kwas siarkowy min. 95% 30 [l] Czysty do analizy Chempur1124.77 PLN

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com