N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
kwas chlorooctowy

id: 3132

kwas chlorooctowy

115360001

Chempur

Parametry
Ilość5 [kg]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 388.02 KBPLN netto
PLN brutto
307.89
378.70
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+307.89
2+297.52
6+283.91
10+278.60
16+274.19
48+265.45
Możliwa wysyłka: 09-08-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
32.20 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwakwas chlorooctowy
kwas chloroetanowy
WzórC2H3ClO2
Nr CAS79-11-08
Nr WE201-178-4
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez

Zastosowania odradzane:
inne niż wymieniono powyzej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwne
Prężność par: 0,22 hPa (20˚C)
Zapach: ostry, piekący
Gęstość względna: 1,37 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,15 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
pH: ok. 1 (5%, 20˚C)
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 61 - 63˚C
Temperatura samozapłonu: 446˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 189˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: 127˚C
Właściwości wybuchowe: nie wykazuje
Właściwości utleniające: nie wykazuje
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 8% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
3117|kwas chlorooctowy 0.025 [kg] Czysty Chempur22.29
3118|kwas chlorooctowy 0.05 [kg] Czysty Chempur25.88
3119|kwas chlorooctowy 0.1 [kg] Czysty Chempur29.20
3120|kwas chlorooctowy 0.25 [kg] Czysty Chempur26.28
3121|kwas chlorooctowy 0.5 [kg] Czysty Chempur35.95
3122|kwas chlorooctowy 1 [kg] Czysty Chempur53.33
3123|kwas chlorooctowy 5 [kg] Czysty Chempur238.06
3124|kwas chlorooctowy 10 [kg] Czysty Chempur408.07
3125|kwas chlorooctowy 0.025 [kg] Czysty do analizy Chempur25.76
3126|kwas chlorooctowy 0.05 [kg] Czysty do analizy Chempur29.20
3127|kwas chlorooctowy 0.1 [kg] Czysty do analizy Chempur36.00
3128|kwas chlorooctowy 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur38.09
3129|kwas chlorooctowy 0.5 [kg] Czysty do analizy Chempur47.58
3130|kwas chlorooctowy 1 [kg] Czysty do analizy Chempur72.23
3131|kwas chlorooctowy 2 [kg] Czysty do analizy Chempur131.05
3133|kwas chlorooctowy 10 [kg] Czysty do analizy Chempur544.33

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock