N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
ksylen

id: 2996

ksylen

425208607

Chempur

Parametry
Ilość60 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 411.74 KBPLN netto
PLN brutto
1286.90
1582.89
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+1286.90
2+1253.14
6+1208.85
10+1191.54
16+1177.19
48+1148.75
Możliwa wysyłka: 09-08-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaksylen (mieszanina izomerów)
WzórC8H10
(CH3)2C6H4
Nr CAS1330-20-7
Nr WE215-535-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Ponadto może być używany do produkcji ksylenów oraz jako komponent do benzyn. Produkcja. Formulacja. Zastosowanie jako półprodukt. Odczynnik analityczny.

Zastosowania odradzane:
nie określono
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 7,99 mmHg (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,66
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 0,86 – 0,87 g/cm3
Próg zapachu: 0,9 – 9 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,12 – 3,2
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -25˚C
Temperatura samozapłonu: 494˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 137 - 143˚C
Temperatura zapłonu: 24˚C
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1 – 2 % v/v
górna: 6 - 8 % v/v
Parametry
Wygląd zewnętrznybezbarwna ciecz
Zawartość węglowodorów C8min. 98,0%
Gęstość (20ºC)0,855 ÷ 0,87 g/cm³
Temperatura wrzenia137ºC ÷141ºC
Wodamax. 0,02%
Odczyn wyciągu wodnegoobojętny
Obecność siarki całkowitej (S)max. 0,0005%
Obecność tioksenuwg przepisu
Pozostałość po odparowaniumax. 0,0025%

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
183|Ksylen 1 [l] Czysty Chempur33.59
2986|ksylen 0.1 [l] Czysty Chempur24.62
2987|ksylen 0.25 [l] Czysty Chempur26.81
2988|ksylen 0.5 [l] Czysty Chempur28.33
2990|ksylen 2.5 [l] Czysty Chempur75.93
2991|ksylen 3 [l] Czysty Chempur85.12
2992|ksylen (tw) 5 [l] Czysty Chempur132.86
2993|ksylen 10 [l] Czysty Chempur248.42
2994|ksylen 20 [l] Czysty Chempur469.43
2995|ksylen 30 [l] Czysty Chempur685.57
2997|ksylen 200 [l] Czysty Chempur3929.42
2998|ksylen 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur23.45
2999|ksylen 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur26.68
3000|ksylen 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur27.95
3001|ksylen 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur29.28
3002|ksylen 1 [l] Czysty do analizy Chempur36.93
3003|ksylen (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur98.21
3004|ksylen 3 [l] Czysty do analizy Chempur88.98
3005|ksylen (tw) 5 [l] Czysty do analizy Chempur139.23
3006|ksylen 10 [l] Czysty do analizy Chempur258.93
3007|ksylen 20 [l] Czysty do analizy Chempur486.29
3008|ksylen 30 [l] Czysty do analizy Chempur695.63
3009|ksylen 60 [l] Czysty do analizy Chempur1330.90
3010|ksylen 200 [l] Czysty do analizy Chempur4119.24
5824|ksylen 2.5 [l] Oczyszczony Chempur69.91
5825|ksylen 3 [l] Oczyszczony Chempur80.66
5826|ksylen (tw) 5 [l] Oczyszczony Chempur125.61
5827|ksylen 10 [l] Oczyszczony Chempur238.73
5828|ksylen 20 [l] Oczyszczony Chempur452.21
5829|ksylen 30 [l] Oczyszczony Chempur645.25
5830|ksylen 60 [l] Oczyszczony Chempur1208.14
5831|ksylen 200 [l] Oczyszczony Chempur3739.34
16400|KSYLEN 1 [l] Czysty Protolab18.97
17584|ksylen (m) 5 [l] Oczyszczony Chempur129.24

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock