N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
ksylen (szkło)

id: 3003

ksylen (szkło)

115208603

Chempur

Parametry
Ilość2.5 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 411.74 KBPLN netto
PLN brutto
98.21
120.80
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+98.21
2+94.21
6+88.97
10+86.92
16+85.23
48+81.86
Możliwa wysyłka: 09-08-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
26.05 PLN (brutto)

DHL Paczka
21.14 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaksylen (mieszanina izomerów)
WzórC8H10
(CH3)2C6H4
Nr CAS1330-20-7
Nr WE215-535-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
zastosowanie w przemyśle farb i lakierów. Ponadto może być używany do produkcji ksylenów oraz jako komponent do benzyn. Produkcja. Formulacja. Zastosowanie jako półprodukt. Odczynnik analityczny.

Zastosowania odradzane:
nie określono
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 7,99 mmHg (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,66
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 0,86 – 0,87 g/cm3
Próg zapachu: 0,9 – 9 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo słaba
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,12 – 3,2
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -25˚C
Temperatura samozapłonu: 494˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 137 - 143˚C
Temperatura zapłonu: 24˚C
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1 – 2 % v/v
górna: 6 - 8 % v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
183|Ksylen 1 [l] Czysty Chempur33.59
2986|ksylen 0.1 [l] Czysty Chempur24.62
2987|ksylen 0.25 [l] Czysty Chempur26.81
2988|ksylen 0.5 [l] Czysty Chempur28.33
2990|ksylen 2.5 [l] Czysty Chempur75.93
2991|ksylen 3 [l] Czysty Chempur85.12
2992|ksylen (tw) 5 [l] Czysty Chempur132.86
2993|ksylen 10 [l] Czysty Chempur248.42
2994|ksylen 20 [l] Czysty Chempur469.43
2995|ksylen 30 [l] Czysty Chempur685.57
2996|ksylen 60 [l] Czysty Chempur1286.90
2997|ksylen 200 [l] Czysty Chempur3929.42
2998|ksylen 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur23.45
2999|ksylen 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur26.68
3000|ksylen 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur27.95
3001|ksylen 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur29.28
3002|ksylen 1 [l] Czysty do analizy Chempur36.93
3004|ksylen 3 [l] Czysty do analizy Chempur88.98
3005|ksylen (tw) 5 [l] Czysty do analizy Chempur139.23
3006|ksylen 10 [l] Czysty do analizy Chempur258.93
3007|ksylen 20 [l] Czysty do analizy Chempur486.29
3008|ksylen 30 [l] Czysty do analizy Chempur695.63
3009|ksylen 60 [l] Czysty do analizy Chempur1330.90
3010|ksylen 200 [l] Czysty do analizy Chempur4119.24
5824|ksylen 2.5 [l] Oczyszczony Chempur69.91
5825|ksylen 3 [l] Oczyszczony Chempur80.66
5826|ksylen (tw) 5 [l] Oczyszczony Chempur125.61
5827|ksylen 10 [l] Oczyszczony Chempur238.73
5828|ksylen 20 [l] Oczyszczony Chempur452.21
5829|ksylen 30 [l] Oczyszczony Chempur645.25
5830|ksylen 60 [l] Oczyszczony Chempur1208.14
5831|ksylen 200 [l] Oczyszczony Chempur3739.34
16400|KSYLEN 1 [l] Czysty Protolab18.97
17584|ksylen (m) 5 [l] Oczyszczony Chempur129.24

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock