N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
izooktan GC

id: 5814

izooktan GC

614872910

Chempur

Parametry
Ilość2.5 [l]
GatunekGC
Czystość≥ 99.9 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 371.02 KB


83314 PLN

(677.35 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 19-07-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]833.14802.72762.83747.24734.31708.69
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+833.14
2+802.72
6+762.83
10+747.24
16+734.31
48+708.69

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN1262, II
Właściwości
Nazwaizooktan
2,2,4-trimetylopentan
WzórC8H18
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Nr CAS540-84-1
Nr WE208-759-1
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntezy

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 54,12 hPa (25˚C)
Zapach: praktycznie bezwonna
Gęstość względna: 0,69 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalna
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 107˚C
Temperatura samozapłonu: 410˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 99˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: 4,5˚C
Lepkość: 0,5 mPa· s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1% v/v
górna: 6% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com