N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Nieorganiczne > Sole
glinu azotan 9hydrat

id: 2808

glinu azotan 9hydrat

114531200

Chempur

Parametry
Ilość1 [kg]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 324.04 KBPLN netto
PLN brutto
152.69
187.81
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+152.69
2+146.91
6+139.33
10+136.36
16+133.91
48+129.04
Możliwa wysyłka: 24-05-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
26.05 PLN (brutto)

DHL Paczka
21.14 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

TAŃSZA WYSYŁKA NA WYŁĄCZENIU EQ


glinu azotan 9hydrat 25 g
14.99 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaazotan glinu
azotan(V) glinu
WzórAl(NO3)3 x 9H2O
Nr CAS7784-27-2
Nr WE236-751-8
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny lub chemikalia do syntez, produkcja klejów, tworzywa sztuczne, przemysł metalowy

Zastosowania odradzane:
inne niż wymieniono powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwne do białego
Zapach: kwasu azotowego
Gęstość względna: 1,058 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie: 730 g/dm3 (20°C)
pH: 2 – 4 [5%, 20˚C]
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 730C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: < 1350C
Palność: niepalna
Właściwości utleniające: utleniacz

Podobne produkty

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock