N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
glikol etylenowy

id: 2787

glikol etylenowy

114466303

Chempur

Parametry
Ilość100 [ml]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 414.15 KB


4202 PLN

(34.16 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 19-07-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]42.0239.6136.4435.2034.1832.15
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+42.02
2+39.61
6+36.44
10+35.20
16+34.18
48+32.15

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
18.45 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Paczkomat
14.99 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaglikol etylenowy
WzórC2H6O2
Nr CAS107-21-1
Nr WE203-473-3
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
: najpowszechniej stosowana substancja do produkcji poliestrów, polieterów, włókien poliestrowych, barwników, niskokrzepnących mieszanek chłodniczych do pojazdów mechanicznych, pian, klejów, szczeliw, farb. Ponadto stosowana jako czynnik osuszający gazy, jako plastyfikator; jako środek czyszczący, środek nawilżający, składnik cieczy chłodzących przy obróbce metali, składnik środków ochrony roślin. Substancja stosowana jest jako czynnik zapobiegający zamarzaniu, czynnik transportujący ciepło, półprodukt, odczynnik chemiczny w laboratoriach. Możliwe są inne zastosowania. Zastosowanie odradzane: nie określono w zakresie zastosowań przemysłowych i zawodowych. Odradzane są zastosowania glikolu , jako składnika leków.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz - syrop
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,123 hPa (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 2,14
Zapach: bezwonny
Gęstość względna: 1,11 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 1,36
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 13˚C
Temperatura samozapłonu: 398˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 197,4˚C
Temperatura zapłonu: 111˚C
Lepkość: 16,1 mPa·s
Właściwości wybuchowe: nie jest wybuchowa
Palność: palna
Właściwości utleniające: nie jest utleniająca
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 3,2% v/v
górna: 15,3% v/v

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com