N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
fenol

id: 2754

fenol

114144507

Chempur

Parametry
Ilość100 [g]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 356.69 KBPLN netto
PLN brutto
52.06
64.03
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+52.06
2+49.72
6+46.65
10+45.45
16+44.45
48+42.48
Możliwa wysyłka: 24-05-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
26.05 PLN (brutto)

DHL Paczka
21.14 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

di-Sodu wodorofosforan bezwodny 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 77.38 PLN
6 szt. 69.58 PLN

W magazynie: 0
SIARCZAN ŻELAZA (III) 1-HYDR 0.1 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 58.01 PLN
6 szt. 51.89 PLN

W magazynie: 0
kadmu siarczan hydrat 0.1 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 58.01 PLN
6 szt. 51.89 PLN

W magazynie: 0
kadmu węglan 0.25 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 72.04 PLN
6 szt. 64.69 PLN

W magazynie: 0
sodu azotyn 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 67.16 PLN
6 szt. 60.23 PLN

W magazynie: 0
wapnia węglan bezw. 0.5 [kg] Czysty Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 50.92 PLN
6 szt. 45.45 PLN

W magazynie: 0
di-amonu szczawian 1hydrat 0.1 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 63.96 PLN
6 szt. 57.32 PLN

W magazynie: 0
potasu pirosiarczan 0.1 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 135.83 PLN
6 szt. 123.30 PLN

W magazynie: 0
di-potasu szczawian 1hydrat 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 85.39 PLN
6 szt. 76.91 PLN

W magazynie: 0
sodu nadsiarczan 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 72.04 PLN
6 szt. 64.69 PLN

W magazynie: 0
Właściwości
Nazwafenol
hydroksybenzen
karbol
kwas karbolowy
WzórC6H6O
C6H5OH
Nr CAS108-95-2
Nr WE203-632-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciało stałe
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,2 kPa (20˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,24
Zapach: ostry, słodkawy
Gęstość względna: 1,07 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: 7,6%
pH: ok. 5 [5%,20˚C]
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,46
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 38 - 42˚C
Temperatura samozapłonu: 605˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 180 - 182˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: > 75˚C
Lepkość: 4,036 mPas (45˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 9,5% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2744|fenol 0.05 [kg] Czysty Chempur33.05
2745|fenol 0.075 [kg] Czysty Chempur30.21
2746|fenol 0.1 [kg] Czysty Chempur45.66
2747|fenol 0.25 [kg] Czysty Chempur49.14
2748|fenol 0.5 [kg] Czysty Chempur61.83
2749|fenol 0.75 [kg] Czysty Chempur81.47
2750|fenol 0.8 [kg] Czysty Chempur95.58
2751|fenol 1 [kg] Czysty Chempur104.33
2752|fenol 0.05 [kg] Czysty do analizy Chempur36.41
2753|fenol 0.075 [kg] Czysty do analizy Chempur42.90
2755|fenol 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur54.60
2756|fenol 0.5 [kg] Czysty do analizy Chempur72.58
2757|fenol 0.75 [kg] Czysty do analizy Chempur92.06
2758|fenol 0.8 [kg] Czysty do analizy Chempur107.82
2759|fenol 1 [kg] Czysty do analizy Chempur118.25
5696|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.1 [l] Chempur69.42
5697|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.25 [l] Chempur122.43
5698|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 0.5 [l] Chempur170.61
5699|fenol r-r 0,5mol/l w etanolu 1 [l] Chempur293.82
5700|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.1 [l] Chempur78.03
5701|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.25 [l] Chempur130.78
5702|fenol r-r 1mol/l w etanolu 0.5 [l] Chempur181.31
5703|fenol r-r 1mol/l w etanolu 1 [l] Chempur307.73
5704|fenol r-r 5% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur22.74
5705|fenol r-r 5% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur26.05
5706|fenol r-r 5% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur39.85
5707|fenol r-r 10% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur27.35
5708|fenol r-r 10% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur32.01
5709|fenol r-r 10% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur51.42
5710|fenol r-r 25% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur34.19
5711|fenol r-r 25% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur39.85
5712|fenol r-r 25% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur60.93
5713|fenol r-r 50% wodny 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur45.36
5714|fenol r-r 50% wodny 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur60.93
5715|fenol r-r 50% wodny 1 [l] Czysty do analizy Chempur88.98

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock