N2O3
EN | PL
Wysyłka:
Waluta:
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
etylobenzen

id: 2713

etylobenzen

113904709

Chempur

Parametry
Ilość50 [ml]
GatunekCzysty do analizy

UN1175, II


Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 393.55 KBPLN netto
PLN brutto
32.81
40.36
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+32.81
2+30.92
6+28.43
10+27.46
16+26.65
48+25.06
Możliwa wysyłka: 06-10-2023

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
24.60 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
307.50 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaetylobenzen
fenyloetan
WzórC8H10
Nr CAS100-41-4
Nr WE202-849-4
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez Odradzane zastosowania: inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 9,3 hPa (20˚C)
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 0,866-0,868 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 0,4-2,6 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 0,015 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,15
Temperatura krzepnięcia / topnienia: - 94,9˚C
Temperatura samozapłonu: 432˚C Temperatura wrzenia 136,2˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: ciecz
Temperatura zapłonu: 15˚C
Lepkość: 0,678 mPa·s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,0 %

Podobne produkty

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock