N2O3
EN | PL
()
Wysyłka:
Waluta:
etanoloamina

id: 2684

etanoloamina

423814801

Chempur

Parametry
Ilość2.5 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 343.38 KB


35236 PLN

(286.47 PLN netto)

Możliwa wysyłka:
Piątek, 19-07-2024

Zamawiając więcej, cena jednostkowa maleje!

Ilość [szt.]1+2+6+10+16+48+
Cena brutto [PLN/szt.]352.36337.57318.18310.59304.30291.85
Ilość [szt.]Cena brutto [PLN/szt.]
1+352.36
2+337.57
6+318.18
10+310.59
16+304.30
48+291.85

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

DHL Paczka
19.68 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

Towar sklasyfikowany jako
niebezpieczny w transporcie


UN2491, III
Właściwości
Nazwaetanoloamina
2-aminoetanol
WzórC2H7NO
NH2CH2CH2OH
Nr CAS141-43-5
Nr WE205-483-3
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny Zastosowania doradzane: inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna do jasnożółtej
Prężność par: 0,67 hPa (20 0C)
Zapach: amoniaku
Gęstość względna: 1,017 g/cm3 (20˚C)
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: - 1,31
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 10,5 0C
Temperatura samozapłonu: 410 0C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 170 – 172 0C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: 85 0C
Lepkość: 24,1 mPa· s (20 0C)
Palność: palna
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 5,5 %
górna: 17 %

Podobne produkty

N2O3

Surowce Gdańsk sp. z o. o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Polska

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com