N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
cykloheksanol

id: 2510

cykloheksanol

112570107

Chempur

Parametry
Ilość0.1 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 311.44 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+11.90
2+11.33
6+10.59
10+10.30
16+10.06
48+9.58
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
11.90
14.64
Możliwa wysyłka: Piątek, 26-10-2018

Możliwe opcje wysyłki

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwacykloheksanol
alkohol cykloheksylowy
WzórC6H12O
C6H11OH
HOCH(CH2)5
Nr CAS108-93-0
Nr WE203-630-6
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkt w ściśle kontrolowanych warunkach

Zastosowania odradzane:
inne niż powyższe
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 1,7 hPa (32˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,45
Zapach: zbliżony do kamfory
Gęstość względna: 0,94 – 0,95 g/cm3
Próg zapachu: 0,7 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 56,7 g/dm3 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,25
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 25,4˚C
Temperatura samozapłonu: 300˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 160,9˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego - 64˚C
Lepkość: 54,5 cP
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,52% v/v
górna: 11,1% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2500|cykloheksanol 0.1 [l] Czysty Chempur9.12
2501|cykloheksanol 0.25 [l] Czysty Chempur13.28
2502|cykloheksanol 0.5 [l] Czysty Chempur19.91
2503|cykloheksanol 1 [l] Czysty Chempur35.25
2504|cykloheksanol 2.5 [l] Czysty Chempur76.82
2505|cykloheksanol 3 [l] Czysty Chempur89.67
2506|cykloheksanol 5 [l] Czysty Chempur137.74
2507|cykloheksanol 10 [l] Czysty Chempur256.35
2508|cykloheksanol 20 [l] Czysty Chempur468.02
2509|cykloheksanol 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur9.12
2511|cykloheksanol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur15.99
2512|cykloheksanol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur22.22
2513|cykloheksanol 1 [l] Czysty do analizy Chempur36.93
2514|cykloheksanol (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur98.21
2515|cykloheksanol 3 [l] Czysty do analizy Chempur97.67
2516|cykloheksanol 5 [l] Czysty do analizy Chempur148.19
2517|cykloheksanol 10 [l] Czysty do analizy Chempur271.73
2518|cykloheksanol 20 [l] Czysty do analizy Chempur497.89

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock