N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
cykloheksan

id: 2489

cykloheksan

112564208

Chempur

Parametry
Ilość0.1 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 404.45 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+16.81
2+16.05
6+15.05
10+14.66
16+14.33
48+13.69
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
16.81
20.68
Możliwa wysyłka: 05-07-2019

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka (1 dzień)
22.80 PLN (brutto)

DHL Paczka (1 dzień)
24.90 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwacykloheksan
WzórC6H12
Nr CAS110-82-7
Nr WE203-806-2
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 12,7 kPa (20˚C)
Zapach: węglowodorowy
Gęstość względna: 0,8 g/cm3
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 3,4
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 6,5˚C
Temperatura samozapłonu: 260˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 81˚C
Temperatura zapłonu: tygla zamkniętego: -18˚C
Lepkość: 0,98 mPa· s (20˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 8,4% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
426|Cykloheksan 1 [l] Czysty Chempur27.92
2477|cykloheksan 0.1 [l] Czysty Chempur14.38
2478|cykloheksan 0.25 [l] Czysty Chempur16.23
2479|cykloheksan 0.5 [l] Czysty Chempur17.91
2480|cykloheksan 2.5 [l] Czysty Chempur60.61
2481|cykloheksan 3 [l] Czysty Chempur71.12
2482|cykloheksan 5 [l] Czysty Chempur108.43
2483|cykloheksan 10 [l] Czysty Chempur205.53
2484|cykloheksan 20 [l] Czysty Chempur390.77
2485|cykloheksan 30 [l] Czysty Chempur561.00
2486|cykloheksan 60 [l] Czysty Chempur1016.92
2487|cykloheksan 200 [l] Czysty Chempur3114.47
2488|cykloheksan 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur14.10
2490|cykloheksan 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur17.80
2491|cykloheksan 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur20.13
2492|cykloheksan 1 [l] Czysty do analizy Chempur31.31
2493|cykloheksan (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur73.38
2494|cykloheksan 3 [l] Czysty do analizy Chempur78.12
2495|cykloheksan 5 [l] Czysty do analizy Chempur124.98
2496|cykloheksan 10 [l] Czysty do analizy Chempur239.21
2497|cykloheksan 20 [l] Czysty do analizy Chempur460.36
2498|cykloheksan 30 [l] Czysty do analizy Chempur666.24
2499|cykloheksan 60 [l] Czysty do analizy Chempur1269.46
5629|cykloheksan 5 [l] Oczyszczony Chempur87.55
5630|cykloheksan 10 [l] Oczyszczony Chempur164.78
5631|cykloheksan 20 [l] Oczyszczony Chempur313.21
5632|cykloheksan 60 [l] Oczyszczony Chempur859.03
5633|cykloheksan 200 [l] Oczyszczony Chempur2640.15
5634|cykloheksan 1 [l] HPLC Chempur71.08
5635|cykloheksan 2.5 [l] HPLC Chempur146.63
5636|cykloheksan GC 1 [l] GC Chempur143.09
5637|cykloheksan GC 2.5 [l] GC Chempur290.25
5638|cykloheksan wzorzec GC 0.025 [l] GC Chempur148.53
5639|cykloheksan wzorzec GC 0.05 [l] GC Chempur202.47
5640|cykloheksan wzorzec GC 0.075 [l] GC Chempur271.73
5641|cykloheksan wzorzec GC 0.1 [l] GC Chempur329.80
5642|cykloheksan GC 0.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur52.81
5643|cykloheksan GC 1 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur94.80
5644|cykloheksan GC 2.5 [l] do analizy pozostałości pestycydów Chempur201.64
5645|cykloheksan 1 [l] Spektr. Chempur168.99
5646|cykloheksan 2.5 [l] Spektr. Chempur317.37

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock