N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
benzylowy alkohol

id: 2406

benzylowy alkohol

111716804

Chempur

Parametry
Ilość5 [l]
GatunekCzysty do analizy

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 342.24 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+274.08
2+266.37
6+256.28
10+252.33
16+249.05
48+242.57
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
274.08
337.12
Możliwa wysyłka towaru: 31-05-2018

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka (1 dzień)
17.90 PLN (brutto)

DHL Paczka (1 dzień)
17.90 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
50.00 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaalkohol benzylowy
WzórC7H8O
C6H5CH2OH
Nr CAS100-51-6
Nr WE202-859-9
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkcja substancji, formulacja preparatów (mieszanin), przemysłowe zastosowanie produktów chemicznych, wykorzystanie profesjonalne.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,022 hPa (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,7
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 1,045 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 24,8 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 40 g/dm3
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,05
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -15,4˚C
Temperatura samozapłonu: 436˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 205,3˚C
Temperatura zapłonu: 100,4˚C
Lepkość: 5,84 mPa·s (25˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 13% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2391|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty Chempur9.54
2392|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty Chempur13.48
2393|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty Chempur23.21
2394|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty Chempur37.28
2395|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty Chempur84.30
2396|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty Chempur98.94
2397|benzylowy alkohol 5 [l] Czysty Chempur150.50
2398|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty Chempur276.81
2399|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty Chempur507.69
2400|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur15.05
2401|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur22.71
2402|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur36.72
2403|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty do analizy Chempur64.07
2404|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur158.70
2405|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty do analizy Chempur175.07
2407|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty do analizy Chempur513.03
2408|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty do analizy Chempur935.76
16367|ALKOHOL BENZYLOWY 0.1 [l] Czysty Protolab8.65
16368|ALKOHOL BENZYLOWY 0.25 [l] Czysty Protolab12.24
16369|ALKOHOL BENZYLOWY 0.5 [l] Czysty Protolab21.03
16370|ALKOHOL BENZYLOWY 1 [l] Czysty Protolab33.77
16371|ALKOHOL BENZYLOWY 5 [l] Czysty Protolab136.10
16372|ALKOHOL BENZYLOWY 0.1 [l] Czysty do analizy Protolab13.64
16373|ALKOHOL BENZYLOWY 0.25 [l] Czysty do analizy Protolab20.58
16374|ALKOHOL BENZYLOWY 0.5 [l] Czysty do analizy Protolab33.26
16375|ALKOHOL BENZYLOWY 1 [l] Czysty do analizy Protolab58.00
16376|ALKOHOL BENZYLOWY 5 [l] Czysty do analizy Protolab247.78

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock