N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
benzylowy alkohol

id: 2406

benzylowy alkohol

111716804

Chempur

Parametry
Ilość5 [l]
GatunekCzysty do analizy
Stężenie100

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 342.24 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+272.38
2+264.90
6+255.10
10+251.26
16+248.08
48+241.79
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
272.38
335.03
Możliwa wysyłka towaru: 01-03-2018

Posty użytkowników
Dodaj post
TytułAutorData
-
Właściwości
Nazwaalkohol benzylowy
WzórC7H8O
C6H5CH2OH
Nr CAS100-51-6
Nr WE202-859-9
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
produkcja substancji, formulacja preparatów (mieszanin), przemysłowe zastosowanie produktów chemicznych, wykorzystanie profesjonalne.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,022 hPa (25˚C)
Gęstość par: względem powietrza 3,7
Zapach: aromatyczny
Gęstość względna: 1,045 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 24,8 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 40 g/dm3
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 1,05
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -15,4˚C
Temperatura samozapłonu: 436˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 205,3˚C
Temperatura zapłonu: 100,4˚C
Lepkość: 5,84 mPa·s (25˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,3% v/v
górna: 13% v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2391|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty Chempur9.44
2392|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty Chempur13.35
2393|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty Chempur23.00
2394|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty Chempur36.96
2395|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty Chempur83.67
2396|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty Chempur98.22
2397|benzylowy alkohol 5 [l] Czysty Chempur149.47
2398|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty Chempur275.10
2399|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty Chempur504.85
2400|benzylowy alkohol 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur14.90
2401|benzylowy alkohol 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur22.50
2402|benzylowy alkohol 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur36.40
2403|benzylowy alkohol 1 [l] Czysty do analizy Chempur63.56
2404|benzylowy alkohol 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur157.63
2405|benzylowy alkohol 3 [l] Czysty do analizy Chempur173.90
2407|benzylowy alkohol 10 [l] Czysty do analizy Chempur510.18
2408|benzylowy alkohol 20 [l] Czysty do analizy Chempur931.06

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock