N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Węglowodory
benzen

id: 2383

benzen

111625000

Chempur

Parametry
Ilość250 [ml]
GatunekCzysty do analizy
Czystość≥ 99.7 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 503.14 KBPLN netto
PLN brutto
29.09
35.78
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+29.09
2+27.66
6+25.79
10+25.06
16+24.45
48+23.25
Możliwa wysyłka: 31-01-2022

Ograniczenia: Tylko dla firm[i]

W związku z obowiązującymi przepisami, niektóre odczynniki chemiczne nie mogą być sprzedawane konsumentom, a jedynie firmom, instytucjom z sektora publicznego oraz stowarzyszeniom.

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
26.05 PLN (brutto)

DHL Paczka
21.14 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

TAŃSZA WYSYŁKA NA WYŁĄCZENIU EQ


benzen wrzorzec GC 25 ml
14.99 PLN (brutto)

Często kupowane razem z:

WODOROTLENEK SODU 1 [kg] Czysty do analizy Stanlab

Cena netto/ szt.:
1 szt. 18.08 PLN
6 szt. 15.90 PLN

W magazynie: 0
KWAS SOLNY 35-38% 1 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 29.98 PLN
6 szt. 26.48 PLN

W magazynie: 10
Kwas azotowy 65% 1 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 48.86 PLN
6 szt. 43.57 PLN

W magazynie: 4
sodu siarczyn bezw. 0.25 [kg] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 44.56 PLN
6 szt. 39.67 PLN

W magazynie: 0
kwas siarkowy r-r 98% 1 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 40.69 PLN
6 szt. 36.16 PLN

W magazynie: 0
chloroform stab.amylenem 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur

Cena netto/ szt.:
1 szt. 42.50 PLN
6 szt. 37.80 PLN

W magazynie: 0
Właściwości
Nazwabenzen
WzórC6H6
Nr CAS71-43-2
Nr WE200-753-7
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
Benzen jest stosowany jako surowiec w wielu syntezach organicznych, między innymi do produkcji etylobenzenu, chlorobenzenu, kaprolaktamu, lumenu, bezwodnika maleinowego, cykloheksanu, aniliny, kwasu adypinowego, LABS. Benzen jest również stosowany w przemyśle farmaceutycznym oraz jako odczynnik laboratoryjny. Benzen przeznaczony jest wyłącznie do zastosowań przemysłowych. W sekcji 16 umieszczono listę deskryptorów dla zastosowań. Odradzane zastosowania: Nie stosować do użytku domowego. Stosowanie substancji w jej postaci własnej lub w mieszaninie przez odbiorców indywidualnych ze względów bezpieczeństwa nie jest zalecane. Zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH benzen: 1) Nie jest stosowany w zabawkach lub częściach zabawek, jeżeli stężenie benzenu w stanie wolnym przekracza 5 mg/kg (0,0005%) wagi zabawki lub części zabawki. 2) Nie jest wprowadzany do obrotu lub stosowany:- jako substancja; - jako składnik innych substancji lub w mieszaninach, w stężeniu równym lub większym 0,1% masowo z wyjątkiem substancji i mieszanin przeznaczonych do stosowania w procesach przemysłowych, uniemożliwiających emisję benzenu w ilościach przekraczających te, które ustanowiono w obowiązującym prawodawstwie oraz w paliwach silnikowych objętych dyrektywą 98/70/EC.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 10 kPa (20˚C)
Zapach: charakterystyczny
Gęstość względna: 0,8765 g/cm3 (15,6˚C)
Próg zapachu: 16,25 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: 1,88 g/dm3 (23,5˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 2,13
Temperatura krzepnięcia / topnienia: 5,49˚C
Temperatura samozapłonu: 498˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 80,09˚C
Temperatura zapłonu: -11˚C
Lepkość: 0,604 mPa·s (25˚C)
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,2 %
górna: 8 %

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
2369|benzen 0.1 [l] Czysty Chempur26.45
2370|benzen 0.25 [l] Czysty Chempur27.76
2371|benzen 0.5 [l] Czysty Chempur30.79
2372|benzen 1 [l] Czysty Chempur36.90
2373|benzen (szkło) 2.5 [l] Czysty Chempur105.12
2374|benzen 3 [l] Czysty Chempur108.33
2375|benzen 5 [l] Czysty Chempur137.48
2376|benzen 10 [l] Czysty Chempur321.60
2377|benzen 20 [l] Czysty Chempur594.72
2378|benzen 30 [l] Czysty Chempur861.17
2379|benzen 60 [l] Czysty Chempur1624.57
2380|benzen 200 [l] Czysty Chempur4861.25
2381|benzen 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur25.54
2382|benzen 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur28.07
2384|benzen 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur33.42
2385|benzen 1 [l] Czysty do analizy Chempur48.55
2386|benzen (szkło) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur107.17
2387|benzen 3 [l] Czysty do analizy Chempur111.04
2388|benzen 5 [l] Czysty do analizy Chempur175.96
2389|benzen 10 [l] Czysty do analizy Chempur331.99
2390|benzen 20 [l] Czysty do analizy Chempur621.69
5594|benzen 1 [l] HPLC Chempur80.37
5595|benzen 2.5 [l] HPLC Chempur161.54
5596|benzen 1 [l] HPLC GR Chempur96.37
5597|benzen 2.5 [l] HPLC GR Chempur192.87
5598|benzen 1 [l] Spektr. Chempur179.53
5599|benzen 2.5 [l] Spektr. Chempur354.44
5600|benzen GC 1 [l] GC Chempur232.62
5601|benzen GC 2.5 [l] GC Chempur470.13
5602|benzen wrzorzec GC 0.025 [l] GC Chempur241.40
5603|benzen wrzorzec GC 0.05 [l] GC Chempur328.53
5604|benzen wrzorzec GC 0.075 [l] GC Chempur440.26
5605|benzen wrzorzec GC 0.1 [l] GC Chempur533.84

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock