N2O3
+48 791 441 124
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-304 Gdańsk, ul. Piotra Norblina 28 | Telefon: +48 791-441-124
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
amylu octan

id: 8580

amylu octan

421435400

Chempur

Parametry
Ilość1 [l]
GatunekCzysty

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 372.20 KB

[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+156.10
2+150.99
6+144.30
10+141.69
16+139.52
48+135.22
W magazynie: 0

PLN netto
PLN brutto
156.10
192.00
Możliwa wysyłka: 07-10-2019

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka (1 dzień)
22.80 PLN (brutto)

DHL Paczka (1 dzień)
24.90 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka (2 dni)
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta (2 dni)
166.05 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaoctan amylu
WzórC7H14O2
Nr CAS628-63-7
Nr WE211-047-3
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
odczynnik analityczny, chemikalia do syntez

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 0,6 kPa (20˚C)
Zapach: owocowy
Gęstość względna: 0,876 g/cm3 (20˚C)
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 2,18
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -71˚C
Temperatura samozapłonu: 360˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 149˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: 23˚C
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 1,1 % v/v
górna: 7,5 % v/v

Podobne produkty

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Piotra Norblina 28

80-304 Gdańsk

Tel: +48 791-441-124

Pn - Pt, 8:00 - 16:00

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock