N2O3
EN | PL
Surowce Gdańsk sp. z o.o. | 80-755 Gdańsk, ul. Szafarnia 11/F8 | info@n2o3.com
()
Katalog > Odczynniki chemiczne > Organiczne > Pochodne węglowodorów
1-Propanol

id: 593

1-Propanol

427514601

Chempur

Parametry
Ilość250 [ml]
GatunekCzysty
Czystość≥ 99 %

Do pobrania

Karta charakterystyki: PDF 390.26 KBPLN netto
PLN brutto
29.30
36.04
[i]

Poniższa tabela pokazuje jak zmieniają się ceny w zależności od ilości.

Ilość [szt.]Cena netto [PLN/szt.]
1+29.30
2+27.86
6+25.98
10+25.24
16+24.63
48+23.42
Możliwa wysyłka: 24-05-2021

Wybierz kraj

Możliwe opcje wysyłki

TNT Paczka
26.05 PLN (brutto)

DHL Paczka
21.14 PLN (brutto)

Pekaes Paleta
184.50 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paczka
73.80 PLN (brutto)

ROHLIG SUUS Paleta
166.05 PLN (brutto)

TAŃSZA WYSYŁKA NA WYŁĄCZENIU EQ


n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) wzorzec GC 25 ml
14.99 PLN (brutto)

Właściwości
Nazwaalkohol propylowy
1-propanol
alkohol 1-propylowy
n-propanol
WzórC3H7OH
Nr CAS71-23-8
Nr WE200-746-9
Informacje z karty charakterystyki
Zidentyfikowane zastosowania oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:
półprodukt, preparat, rozprowadzanie substancji., powłoki, środki czyszczące, smary i dodatki do oleju, płyny do obróbki metali / oleje do walcowania, chemikalia laboratoryjne.

Zastosowania odradzane:
inne niż wymienione powyżej.
Własności fizyczne i chemiczne
Wygląd:
stan fizyczny: ciecz
kolor: bezbarwna
Prężność par: 20 Pa (250˚C)
Gęstość par: względem powietrza 1,3
Zapach: alkoholowy
Gęstość względna: 0,803 – 0,805 g/cm3 (20˚C)
Próg zapachu: 100 mg/m3
Rozpuszczalność w wodzie: nieograniczona
Współczynnik podziału n-oktanol / woda: 0,25 – 0,34
Temperatura krzepnięcia / topnienia: -127˚C
Temperatura samozapłonu: 395˚C
Temperatura wrzenia / zakres temperatur wrzenia: 96,5 - 98˚C
Temperatura zapłonu: tygla otwartego: 23˚C
Lepkość: 2,21 mPa·s (20˚C)
Palność: niepalny
Granice palności / wybuchowości:
dolna: 2,1 % v/v
górna: 13,5 % v/v

Podobne produkty

Cena / 1 szt.
592|1-Propanol 1 [l] Czysty Chempur55.24
14851|1-PROPANOL 0.1 [l] Czysty Protolab8.35
14852|1-PROPANOL 0.25 [l] Czysty Protolab10.91
14853|1-PROPANOL 0.5 [l] Czysty Protolab16.72
14854|1-PROPANOL 1 [l] Czysty Protolab25.82
14855|1-PROPANOL 5 [l] Czysty Protolab92.12
14856|1-PROPANOL 0.1 [l] Czysty do analizy Protolab13.86
14857|1-PROPANOL 0.25 [l] Czysty do analizy Protolab20.48
14858|1-PROPANOL 0.5 [l] Czysty do analizy Protolab33.42
14859|1-PROPANOL 1 [l] Czysty do analizy Protolab55.04
14860|1-PROPANOL 5 [l] Czysty do analizy Protolab213.87
15413|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.05 [l] Czysty Chempur24.62
15414|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.1 [l] Czysty Chempur29.20
15415|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.5 [l] Czysty Chempur38.09
15416|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 2.5 [l] Czysty Chempur123.36
15417|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 3 [l] Czysty Chempur143.70
15418|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 5 [l] Czysty Chempur223.81
15419|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 10 [l] Czysty Chempur414.60
15420|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 20 [l] Czysty Chempur786.12
15421|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 30 [l] Czysty Chempur1137.19
15422|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 60 [l] Czysty Chempur2201.41
15423|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 200 [l] Czysty Chempur6949.16
15424|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.05 [l] Czysty do analizy Chempur28.07
15425|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.1 [l] Czysty do analizy Chempur31.49
15426|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.25 [l] Czysty do analizy Chempur35.39
15427|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 0.5 [l] Czysty do analizy Chempur41.79
15428|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 2.5 [l] Czysty do analizy Chempur150.56
15429|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 3 [l] Czysty do analizy Chempur154.54
15430|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 5 [l] Czysty do analizy Chempur246.42
15431|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 10 [l] Czysty do analizy Chempur471.54
15432|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 20 [l] Czysty do analizy Chempur901.21
15433|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 30 [l] Czysty do analizy Chempur1310.78
15434|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 60 [l] Czysty do analizy Chempur2510.86
15435|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 200 [l] Czysty do analizy Chempur7877.29
15436|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) HPLC 1 [l] HPLC Chempur111.91
15437|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) HPLC 2.5 [l] HPLC Chempur223.11
15438|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) GC 1 [l] GC Chempur250.17
15439|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) GC 2.5 [l] GC Chempur470.13
15440|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) wzorzec GC 0.025 [l] GC Chempur241.40
15441|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) wzorzec GC 0.05 [l] GC Chempur328.53
15442|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) wzorzec GC 0.075 [l] GC Chempur440.26
15443|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) wzorzec GC 0.1 [l] GC Chempur533.84
18142|n-propanol (alkohol n-propylowy; p-1) 1 [l] Czysty do analizy Chempur62.82
19680|Propan-1-ol 25 [l] Czysty Protolab395.66
20644|Propan-1-ol 10 [l] Czysty Protolab168.51
20645|Propan-1-ol 20 [l] Czysty Protolab323.36
20646|Propan-1-ol 30 [l] Czysty Protolab459.85
20647|Propan-1-ol 10 [l] Czysty do analizy Protolab394.88
20648|Propan-1-ol 20 [l] Czysty do analizy Protolab753.89
20649|Propan-1-ol 25 [l] Czysty do analizy Protolab920.70
20650|Propan-1-ol 30 [l] Czysty do analizy Protolab1074.31

Surowce Gdańsk sp. z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.

Płatności elektroniczne obsługuje

Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com

SiteLock